Menu
Your Cart
Laimė atvyko!

Fondas

Aš (Ajana Lolat) užaugau su liga, vadinama Cerebriniu paralyžiumi. Remiantis Higienos instituto duomenimis, Lietuvoje yra virš 4 tūkst. tokių žmonių. Prisimindama viską, ką dėl to patyrė mano šeima, dabar, būdama jau suaugus, nusprendžiau pagerbti savo tėvų pastangas ir įkurti Fondą, nešantį Kantrybę, Tikėjimą ir Meilę kiekvienam, susiduriančiam su šia liga. Darome tai su šypsena ir iš visos širdies.

Šunų asistentų programos įsteigimas Lietuvoje – naujausias fondo projektas, siekiant parodyti negalios vertę ir grožį, įveikiant iki šiol buvusius ligos ar silpnumo stereotipus.  

Kiniškas simbolis, esantis tiek fondo, tiek šunų asistentų logotipuose, vadinamas Tai Loi. Šie žodžiai kildinami iš Konfucijaus eilių ir verčiamas kaip laimė sugrįžo. Būtent tai tikimės nešti visiems, kuriuos sutinkame.

Šuo fondo simboliu pasirinktas ne tik siekiant atspindėti remiamas sritis, bet ir dėl plačios širdies, įžvalgaus proto ir gebėjimo padėti kitiems. Būdami be galo žaismingi ir nuoširdūs, jie randa kelią prie kiekvieno iš mūsų: pralinksmina net ir liūdniausią ir vienišiausią širdį. Tikimės, kad mūsų šunys paskolins šį savo gebėjimą Fondui ir kartu kursime nuoširdų džiaugsmą žmonių širdyse.


Tikslas: parengti ir įtvirtinti šunų asistentų rengimo sistemą Lietuvoje

Sritys:

•    Teisinės bazės reglamentavimas. Fondas inicijavo reikiamų susijusių įstatymų parengimą/papildymą Lietuvos mastu. Šiuo metu aktyviai dalyvaujame specialiai sudarytoje LR Seimo darbo grupėje bei atstovaujame Lietuvą susijusiais klausimais Europarlanente.
•    Fondo tarptautinis akreditavimas šunų asistentų rengimo srityje. Nepelno instituija, siekianti šunų asistentų akreditavimo, privalo parengti bent 5 šunis asistentus. Tuomet, atvykusi tarptautinė komisija (jos atstovai), įvertina šunų parengimą, mokyklos tinkamumą bei suteikia reikiamą kvalifikaciją (arba pateikia rekomendacijas tobulėjimui). Siekiame padėti fondui įgyti šį kvalifikacijos patvirtinimą, padėdami atrinkti pirmuosius 5 programos dalyvius (žmones su negalia) bei renkant lėšas pastarųjų šunų parengimui (žr. dalyvių istorijas).
Plačiau apie mokyklų akreditaciją (anglų kalba): https://assistancedogsinternational.org/members/candidate-program/
•    Lėšų rinkimas. Vieno šuns parengimo kaina – 19.500 tūkst. eurų, taigi siekiame surinkti pakankamą sumą būtent 5 dalyviams reikalingą sumą – 97.500 tūkst. eurų. Fondas išlieka ištikimas savo principams – mūsų darbuotojai dirba savanorystės pagrindais, todėl kiekvienas Jūsų paskirtas euras panaudojamas tik šunų rengimo programai. Taip pat turime administracinių išlaidų – konkrečiai teisinių sutarčių, informacinio tinklapio rengimą, tačiau šunų rengimui teikiame pirmenybę: visuomet stengiamės atsakingai taupyti (išsaugant kokybę), kad kiekvienas surinktas euras būtų panaudotas maksimaliai.
•    Visuomenės švietimas. Bendradarbiaujame su žiniasklaidos priemonėmis, siekdami visuomenei suteikti kuo daugiau informacijos apie šunų asistentų naudą bei svarbą žmonėms su negalia. Numatome ir daugiau susijusių informavimo projektų – kviečiame sekti mūsų naujienas!